Slide thumbnail

EFPP

EFPP

The European Federation

for Psychoanalytic Psychotherapy

“Jeśli kultura jest w stanie cokolwiek, to znajduje to, co nas wszystkich jednoczy. I jest tak wiele rzeczy, które jednoczą ludzi.”

“If culture is capable of anything, then it is finding that which unites us all. And there are so many things which unite people.“

krzysztof kieslowski